Звіти

Діяльність ЦОЗ ДКВС України в 2020 році

Державну установу «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» було утворено у рамках реалізації реформ в установах ДКВС України, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України наказом Міністерства юстиції України від 2 листопада 2017 року.

Права на провадження господарської діяльності з медичної практики ЦОЗ ДКВС України набув відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 серпня 2018 №1581 «Про ліцензування медичної практики». 10 грудня 2020 року була оновлена ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (придбання; зберігання; перевезення; використання; знищення). Наявна ліцензія ДІЯР на право використання джерел іонізуючого випромінювання видана 21 грудня 2019 року № ОВ 011270. Діє дана ліцензія до 21 грудня 2022 року.

Загалом мережа закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України включає 107 закладів: 88 медичних частини, 3 фельдшерські пункти та 16 лікарняних закладів на 2930 ліжок. Серед лікарняних закладів 8 багатопрофільних лікарень, 7 туберкульозних та 1 психіатрична.

Згідно затвердженого штатного розпису ЦОЗ ДКВС України станом на 1 січня 2021 року з 2350 посад зайнято 2173,5, що складає 92% від штатної чисельності. В порівнянні з попереднім 2019 роком кількість працівників зросла на 6%. Пишаємося тим, що в наших установах працюють 5 лікарів, які мають почесне звання «Заслужений лікар України». Незважаючи на зріст чисельності працівників ЦОЗ ДКВС України, проблемним залишається питання укомплектування філій лікарями. Це насамперед пояснюється специфікою роботи, невисоким рівнем заробітної плати, а також віддаленим розташуванням деяких медичних частин.

 

Лікувально-профілактична робота

Всього протягом 2020 року у закладах охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС було зареєстровано 436 379 випадків надання медичної допомоги особам, узятим під варту, та засудженим. В середньому це становить 8 випадків на 1 особу. У

2785 випадках медичну допомогу особам, узятим під варту, та засудженим надано у закладах охорони здоров’я МОЗ України, в тому числі 832 хворих отримали стаціонарну медичну допомогу.

З метою раннього виявлення патологічних процесів, вчасного обстеження, лікування, для запобігання втрати працездатності та зниження летальних випадків при наданні первинної амбулаторної допомоги у лікувальних закладах ЦОЗ ДКВС України проводяться профілактичні огляди. На виконання наказу ЦОЗ ДКВС України від 2 січня 2020 № 3-ОД «Про проведення профілактичних медичних оглядів засудженим до позбавлення волі та осіб узятих під варту» начальниками філій ЦОЗ ДКВС України  надіслана інформація про проведені профілактичні огляди у підпорядкованих медичних закладах станом на 1 січня 2021 з використанням при  оглядах медико-діагностичних комплексів. Одним з наших досягнень є те, що за 2020 рік профілактичними оглядами охоплено 100% засуджених та осіб, узятих під варту. З загальної кількості 54 625 оглянутих осіб 16 525 особам профілактичні огляди проведено двічі. З допомогою мобільних діагностичних систем оглянуто 40 522 осіб, що становить 74% від загальної кількості оглянутих осіб. За результатами проведених профілактичних оглядів виявлено 18 052 осіб, які потребували лікування, з них в амбулаторних умовах оздоровлено – 14 348 осіб та ще 3704 хворих отримали стаціонарне планове лікування.

У закладах охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України  перебуває 1244 особи, які мають групу інвалідності: з них І групи 54 осіб, ІІ групи – 381 осіб, ІІІ групи – 808 особи, інвалід дитинства – 1 особа. Всі охоплені профілактичними оглядами, перебувають на обліку в медичних частинах. В 2020 році оглянуто на МСЕК 262 особи, встановлено інвалідність у 256 осіб.

 

Робота багатопрофільних лікарень для засуджених (БПЛ)

Серйозно вплинули на роботу лікарняних закладів ЦОЗ ДКВС України обмежувальні заходи з приводу COVID-19. Зокрема, через зазначені обмеження були відсутні етапи із установ виконання покарань до лікарняних закладів і навпаки. До того ж одна з лікарень у Київській області припинила свою діяльність.

Протягом 2020 року медична допомога засудженим надавалась у 8 багатопрофільних лікарнях (БПЛ). Для інвалідів І – ІІ груп, які потребують постійного медичного нагляду та сторонньої допомоги, функціонує лікарняний заклад – Софіївська БПЛ №45 Дніпропетровської області.

Всього за 2020 рік у багатопрофільних лікарнях отримали стаціонарне лікування 5 869 засуджених, що на 31% менше, ніж у 2019 році.

Задля контролю за організацією та якістю наданням медичної допомоги у відповідності до протоколів та стандартів надання медичної допомоги затверджених Міністерством охорони здоров’я України лікарями відділу проводяться виїзні перевірки до філій та закладів охорони здоров’я філій ЦОЗ ДКВС України. Регулярно проводиться планова робота по направленню (відбору) хворих засуджених на стаціонарне лікування до лікарняних закладів ЦОЗ ДКВС України.

Лікарі приймають активну участь у роботі відбіркової санаторно-курортної комісії з направлення співробітників ДКВС України на санаторно-курортне лікування. З початку року було направлено на санаторно-курортне лікування 11 осіб (один із супроводом).

 

Робота у сфері протидії соціально-небезпечним захворюванням

ЦОЗ ДКВС України проводить значущу роботу у сфері протидії соціально-небезпечним захворюванням, таким як ВІЛ, вірусні гепатити В і С, туберкульоз. Протягом 2020 року на наявність ВІЛ-інфекції проведено тестування швидкими тестами 57 200 осіб. З них вперше ВІЛ-інфекцію на різних стадіях захворювання  виявлено у 727 осіб.  Позитивний результат виявлено у 911 осіб. У 2020 році вперше ВІЛ-інфекцію на різних стадіях захворювання  виявлено у 911 осіб.

Враховуючи неодноразові зауваження та рекомендації Європейського комітету з попередження катувань, а саме «здійснення заходів для забезпечення проведення у всій пенітенціарній системі систематичного огляду та надання лікування для поширених захворювань, таких як гепатит В та С», в 2018 році за кошти Державного бюджету ЦОЗ ДКВС України вперше за часи існування ДКВС України закупив по 60 000 тест-систем для визначення наявності антитіл до вірусу гепатиту С та антигену вірусу гепатиту В у крові засуджених та осіб, узятих під варту. Також в 2020 році отримано 3000 тест-систем для визначення антитіл до ВГС від МБФ «Альянс громадського здоров’я». У період з лютого 2019 року по січень 2021 пройшли тестування на вірусний гепатит С 62 319 осіб та вірусний гепатит В 59 900 осіб. Виявлено позитивних результатів тестування на ВГС у 25 230 осіб та позитивних тестів на ВГВ у 1 325 осіб.

Усього протягом 2019 – 2020 років за кошти Державного бюджету призначено 495+1300 схем лікування та 350 схем за кошти ГФ. Разом 2145 хворим засудженим та особам, узятим під варту.

З метою набору 1 300 пацієнтів на проходження курсу противірусного лікування необхідно провести підтверджуючі обстеження методом ПЛР  до РНК HCV (якісно) для 1 600 осіб (враховуючи, те що орієнтовно 15% осіб з позитивними результатами тестування є реконвалісцентами, та матимуть негативні результати підтверджувального етапу діагностики).

Станом на 1 січня 2021 в установах ДКВС України знаходиться 889 осіб, узятих під варту, та засуджених, що хворіють на туберкульоз. З них у 241 діагностовано чутлива форма туберкульозу, а в 648 – хіміорезистентна. 740 осіб отримують лікування протитуберкульозними препаратами, а 149 хворих на туберкульоз з тих чи інших причин перебувають на паліативному лікуванні. Відсоток виявлення туберкульозу протягом останніх 2-х років залишається на сталому рівні, хоча технологічні можливості для цього у медичних частинах та лікарняних закладах ЦОЗ ДКВС України значно розширилися. Зокрема, на сьогоднішній день у 11 з 20 філій є доступ до молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу на власних апаратах GeneXpert.

Зауважу, що захворюваність на туберкульоз за 2020 рік зменшилася на 19,6% в порівнянні з 2019 роком, що пов’язано з обмеженим виявленням захворювання на туберкульоз внаслідок карантинних обмежень введених у зв’язку з поширенням COVID-2019. Поширеність туберкульозу серед осіб, узятих під варту, та засуджених складає у 2020 році 1350,5 на 100 тис. населення, що на 20,4% менше у порівнянні з 2019 роком.

Призначення, відміна та корекція схем лікування протитуберкульозними препаратами 2 ряду проводиться тільки за рішенням лікарсько-консультативної комісії в усіх спеціалізованих туберкульозних лікарнях ЦОЗ ДКВС України.

 

Робота у сфері превентивної медицини (санітарно-епідеміологічна діяльність)

У 2020 році протиепідемічні заходи насамперед були направленні на боротьбу з особливо небезпечною інфекційною хворобою COVID-19, а саме на недопущення занесення та розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 на території установ ДКВС України та на локалізацію та ліквідацію осередку захворювання.

В умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до спільного наказу ЦОЗ ДКВС України та Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в установах ДКВС проводяться протиепідемічні заходи щодо недопущення занесення та розповсюдження COVID-19 після тривалих побачень та забезпечується ізоляція засудженого з встановленням динамічного медичного огляду  та проводиться тестування методом полімеразної ланцюгової реакції щодо виявлення вірусу SARS-CoV-2 згідно документу про оплату цього тесту.

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України забезпечується надання медичної допомоги  в установах ДКВС України.

ЦОЗ ДКВС України спільно з Департаментом з питань виконання кримінальних покарань розроблені Плани протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації осередку (спалаху) захворювання на COVID-19,  алгоритми дій при виявлені хворого на COVID-19 та при виникненню спалаху даного захворювання,  клінічні маршрути хворих з підозрою на COVID-19 до закладів МОЗ України з дотриманням вимог протиепідемічного режиму.

Внесення змін в Стандарти  надання медичної допомоги, щодо проведення тестування швидкими тестами на антиген надало змогу впровадити в закладах охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України  проведення переднього скринінгового обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 та  проведення  ПЛР-тесту, що в свою чергу  забезпечило швидкій локалізації та ліквідації осередку захворювання на COVID-19.

У 2020 році дослідження методом ПЛР-тесту проводилися виключно  в лабораторіях МОЗ України, які мають дозвіл на проведення тесту.  Відбір даного матеріалу проводився, як медичними працівниками закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України, так і медичними працівниками закладів охорони здоров’я МОЗ України. У 2021 році заплановано впровадження тестування за допомогою тестів  Xpert Xpress SARS-CoV-2.

Хворі на COVID-19 з легким або середнім перебігом отримували лікування у медичних частинах ЦОЗ ДКВС України, хворі з середньо-важким або важким перебігом хвороби отримували лікування в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

У кожній установі ДКВС України з  метою посилення санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в  даних установах, своєчасного проведення протиепідемічних заходів при реєстрації інфекційного захворювання (підозрі), у тому числі туберкульозу,  та недопущення виникнення спалахів інфекційних захворювань серед осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, проведення періодичного контролю за санітарним станом камер, території режимного і господарського дворів установи, майстерень, санпропускника, пральні, харчових блоків, складів, кімнати прийому передач та інших приміщень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів; а також  для забезпечення безпечних умов роботи функціонувала комісія з інфекційного контролю, до складу якої входили працівники установ ДКВС України та закладів охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України.

Організований контроль за проведенням протиепідемічних заходів в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладах охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України при реєстрації інфекційних захворювань,  розроблені та впроваджені плани протиепідемічних заходів з  локалізації та ліквідації вогнища (спалаху) інфекційних захворювань (кору, дифтерії, туберкульозу тощо).

 

Стан смертності

Протягом 2020 року в установах ДКВС України померло 485 осіб, що на 32 особи менше, ніж за 2019 рік. Загальний показник смертності у 2020 році склав 9,4, що нижче на 3% показника смертності у 2019 році. Варто зазначити, що показник смертності в установах ДКВС України стабільно нижчий, ніж показник смертності у МОЗ України, який у 2020 році складав 14,8.

Серед причин, що спричинили летальні випадки, перше місце займають смерті від захворювань серцево-судинної системи: у 2020 році – 168 випадків, що становить 34,6% від загальної кількості померлих. Друге місце серед причин смертності у 2020 році займають смерті від причин, не пов’язаних із захворюваннями –  90 випадків, серед них суїциди шляхом повішення та шляхом членоушкодження, отруєння наркотичними або не встановленими речовинами, злочини, нещасні випадки. Зафіксовано 57 випадків смерті від ускладнень ВІЛ-інфекції/СНІДу та 56 випадків смерті від ускладнень захворювань шлунково-кишкового тракту.

 

Робота лікарських консультативних комісій (далі – ЛКК)

Протягом 2020 року ЛКК було оглянуто 250 осіб, з них на 218 осіб було направлено матеріалів щодо звільнення від подальшого відбування покарання за хворобою до судів. 181 справу було розглянуто судами матеріалів щодо звільнення. Відмовлено судами у звільненні 68 тяжкохворим засудженим, звільнено ухвалами судів від подальшого відбування покарання – 113 осіб, з них померло протягом апеляційного періоду 6 осіб.

 

Економіка, фінанси та майнові відносини

Кошторисом на 2020 рік (зі змінами) на утримання ЦОЗ ДКВС, філій та підпорядкованих медичних закладів передбачено 589,9 млн.грн., з яких на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення – 74,9 млн.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 5,2 млн.грн., придбання медичного та іншого обладнання – 41,6 млн.грн. та інші. Касові видатки склали 581,8 млн.грн., або 98,6 відсотки виконання кошторису. Видатки профінансовано в повному обсязі. При розрахунках по заробітній платі враховано всі доплати, надбавки та інші соціальні виплати, передбачені чинним законодавством України.

На протязі року за рахунок додатково виділених коштів середня заробітна плата на одного працюючого становила від 12,5 до 16,5 тис.грн.

За рахунок коштів, виділених з резервного фонду та з фонду боротьби з COVID-19 укладено 25 договорів на суму 24,7 млн.грн., згідно яких було придбано засоби індивідуального захисту, деззасоби та медичне обладнання.

Разом з бюджетним фінансуванням до медичних закладів надійшло благодійної допомоги на суму 42,4 млн.грн., в т.ч. медикаменти на суму 19,4 млн.грн., вироби медичного призначення -14,9 млн.грн, медичне обладнання  – на суму 2,6 млн.грн., придбання комп’ютерної та офісної техніки – 4,4 млн.грн. засоби особистої гігієни, господарчі товари, придбання та виготовлення меблів, канцелярське приладдя. З них: 30,2 млн.грн. надійшло від МБФ «Альянс громадського здоров’я», 9,2 млн.грн. від БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», 1,8 млн. грн. від Міжнародного комітету Червоного Хреста, 0.2 від ДУ «Центр громадського здоров’я України» та 2 млн. грн. від інших благодійних організацій.

В процесі відокремлення закладів охорони здоров’я у 2019 році відбулась передача медичного обладнання з балансу установ виконання покарань на баланс ЦОЗ ДКВС. Однак, більшість переданого обладнання є морально застарілим, що унеможливлює забезпечення його роботи  витратними матеріалами, також дороговартісне його обслуговування та ремонти, що спричиняє додаткове навантаження на бюджет, а тому потребувало оновлення.

На протязі 2018-2020 років здійснювалось оновлення наявного обладнання на загальну суму 280,2 млн. грн. Зокрема, у 2020 році придбано обладнання для потреб медичних закладів на суму 41,5 млн.грн., а саме: дефібрилятори -5 од., аналізатори біохімічні -10, двокупольний стельовий хірургічний світильник -3 од., прилад електрокардіграфічних – 46, термостат сухоповітряний – 44 од., функціональні ліжка – 148, опромінювач ультрафіолетовий екранований бактерицидний – 400 шт.

Укомплектованість медичних закладів новим сучасним обладнанням дозволила покращити діагностику захворювань та надання якісної медичної допомоги засудженим та особам узятим під варту. Завдяки закупівлі сучасного лабораторного обладнання у лікарняних закладах створено 15 клініко-діагностичних лабораторій та у медичних частинах 86 кабінетів лабораторних досліджень. У 2020 році було проведено реконструкцію приймального відділення Голопристанської спеціалізованої туберкульозної лікарні № 7 філії ЦОЗ ДКВС України у Херсонській області, реконструкцію відділення № 4 Покровської спеціалізованої туберкульозної лікарні № 17 філії ЦОЗ ДКВС України у Харківській та Луганській областях, проведено ремонтні роботи в Софіївській спеціалізованій туберкульозній лікарні №55, Дар’ївській багатопрофільній лікарні №10, Дніпропетровській багатопрофільній лікарні №4, у медичних частинах №80 та №71. Триває реконструкція приміщень Київської міської медичної частини, що розташована на території ДУ «Київський слідчий ізолятор». Завершено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію лікарняного корпусу № 5 у державній  установі «Голопристанська виправна колонія (№ 7)», для створення дільниці карантину, діагностики та розподілу  (приймального відділення) та підрозділу відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз з бактеріовиділенням відповідно до вимог Державних будівельних норм та Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом у рамках проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. В медичній частині №16 філії ЦОЗ ДКВС України в Полтавській області, завдяки централізовано виділеним ЦОЗ ДКВС України коштам, та проведеною відповідною роботою фахівцями філії, виконано поточний ремонт покрівлі будівлі медичної частини. Згідно вимог біологічного захисту від радіаційної безпеки відремонтовано 8 рентгенкабінетів, в які встановлено нові системи рентгенологічної діагностики. Завдяки закупівлі сучасного лабораторного обладнання у лікарняних закладах створено 15 клініко-діагностичних лабораторій та у медичних частинах 86 кабінетів лабораторних досліджень.

Проте рівень забезпеченості медичним обладнанням ще не відповідає потребам та вимогам лікування окремих категорій хворих, особливо це стосується забезпечення рентгенологічними комплексами та флюорографічними установками. На даний час вкрай необхідно придбати 18 комплектів рентгенологічного обладнання для встановлення у медичних частинах, де взагалі відсутнє таке обладнання або не підлягає ремонту.

Слід зазначити, що майже всі медичні заклади потребують проведення поточного ремонту. Обрахована мінімально необхідна сума склала 27,3 млн.грн.

 

Проблемні питання в сфері охорони здоров’я

 1. Впровадження медичної інформаційної системи з можливістю інтеграції із загальнодержавною системою E-health, що дозволило б формувати відповідні електронні направлення пацієнтів, безперешкодно та швидко оцінювати наявний анамнез у таких осіб і в цілому інтегруватися в єдиний медичний електронний простір.
 2. Питання логістики у філіях ЦОЗ ДКВС України зокрема щодо оперативної доставки лікарських засобів, необхідних консультантів, швидкого реагування фахівців філії на можливі ситуації безпосередньо в медичних частинах та лікарняних закладах.
 3. Відсутність порядку фіксації тілесних ушкоджень під час відбування покарання та тримання під вартою, зокрема стосовно вимог до фотофіксуючих пристроїв, карт визначення ушкоджень, формату фотознімків тощо.
 4. Високий рівень хіміорезистентного туберкульозу, що потребує використання більш дорого вартісних лікарських засобів та значно розширює перелік лабораторних специфічних досліджень. В умовах обмеженого фінансування це суттєво ускладнює лікувально-діагностичний процес.
 5. Застаріле планування приміщень (здебільшого типу гуртожитків) в яких розташовані спеціалізовані туберкульозні лікарні, що порушує вимоги Стандартів інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затверджених наказом МОЗ України від 01.02.2019 № 287.
 6. Необхідність придбання, встановлення та підключення відповідних до вимог Національного агентства інформаційних систем персональних комп’ютерів, навчання персоналу та подальше впровадження медичної складової у веденні електронного Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. На теперішній час Реєстр ведеться у Темнівській багатопрофільній лікарні №100 та медичній частині №25 Філії ЦОЗ ДКВС України у Харківській і Луганських областях.
 7. Варто зважати на складність роботи з категорією осіб, що отримують медичні послуги в закладах охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України. Як правило, особи з числа засуджених та ув’язнених ведуть асоціальній спосіб життя, не завжди вчасно звертаються до лікарів та знають свій медичний статус, діагнози та захворювання. Багато з них вперше проходить медичне обстеження, коли потрапляють за ґрати. Можуть мати небезпечні інфекційні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, які загострюються під час стресових ситуацій.
 8. Матеріально-технічна база ряду лікарняних закладів та медичних частин лишається не оновленою (рентгенологічне обладнання, облаштування відповідних кабінетів, проведення ремонтів тощо).

 

Плани на 2021 рік 

 1. У 2021 році продовжити роботу з надання якісної медичної допомоги із застосуванням нових методик діагностування та лікування хворих за допомогою нового обладнання та устаткування.
 1. Забезпечити сталість послуг у сфері протидії соціально-небезпечним захворюванням (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вірусні гепатити В,С).
 1. Розробити та впровадити інформаціно-медичну програму направлену на створення єдиного інформаційного простору при забезпеченні інтеграції автоматизованих систем управління, підтримки бізнес-процесів на всіх рівнях управління в ЦОЗ ДКВС України. Впровадження цієї програми дозволить отримати систему дистанційного моніторингу за станом здоров’я пенітенціарного населення, використання телемедицини, інформатизовані лікувально-діагностичні процеси, уніфіковані системи збору та обробки інформації про кожного пацієнта амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної ланки, підвищить ефективність планування шляхом моніторингу медичного забезпечення осіб, позбавлених волі. Для впровадження цієї програми необхідно 40 млн. грн.: в зазначену суму входить розробка, установка, обслуговування програми та навчання користувачів, а також збереження інформації, яка отримується при використанні вже закуплених телемедичних комплексів.
 1. Удосконалити алгоритм дій та процедури фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених. Внести зміни в нормативно-правові акти стосовно карти фіксації зовнішніх ушкоджень, інструкції щодо заповнення «Карти фіксації зовнішніх ушкоджень», журналу обліку виявлення тілесних ушкоджень. Закупити необхідні засоби для фіксації тілесних ушкоджень засуджених та осіб, узятих під варту.
 1. Провести поточний ремонт у медичних закладах. Обрахована мінімально необхідна сума складає 27,3 млн. грн. Заплановано оптимізацію однієї багатопрофільної та однієї спеціалізованої туберкульозної лікарень. Продовжити роботу над укомплектованістю медичних закладів новим сучасним обладнанням.
 1. Покращити логістику для оперативної доставки лікарських засобів, необхідних консультантів, швидкого реагування фахівців філії на можливі ситуації безпосередньо в медичних частинах та лікарняних закладах.

Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми та фізичної особи-підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 2020 рік


Відділ лікувально-профілактичної роботи

Відділ громадського здоров’я

Відділ організаційно-методичного забезпечення

Відділ превентивної медицини

Превентивна медицина у 2020 році

У 2020 році протиепідемічні заходи насамперед були направленні на боротьбу з особливо небезпечною інфекційною хворобою COVID-19, а саме на недопущення занесення та розповсюдження вірусу SARS-CoV-2 на території установ ДКВС України та на локалізацію та ліквідацію осередку захворювання.


Відділ контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Планово-економічний відділ

Сектор по роботі з персоналом

Юридичний відділ

Сектор організаційно-аналітичного та документального забезпечення